Förbundet

Svenska Floatingförbundet är ett nationellt medlemsförbund som startade 2008.

Vårt syfte är att sprida, informera och ge allmänheten kunskap om Floatingens behandlingssätt, formellt floating-REST, samt representera och stötta våra medlemsföretag. Detta gör vi även genom att bearbeta och informera beslutsfattare på viktiga poster inom sjukvård, landsting, kommuner, olika förbund och föreningar och deras nätverk. Informationen skall vara saklig och vetenskapligt baserad.

Svenska Floatingförbundet har också till uppgift att utbilda, certifiera och utveckla medlemmarna i frågor runt floating-REST, samt även frågor inom avtal, försäkringar, marknadsföring och företagande. Ett av SFFs mål är att möjliggöra avtalsbildning på ett rikstäckande plan, med bl.a. den svenska sjukvården. För att nå detta mål så försöker SFF bevaka all forskning som bedrivs för att få underlag till fortsatt bearbetning av SBU. Svenska Floatingförbundet söker ständigt efter nya vägar och samarbetspartners inom en varierad flora av människor och organisationer, främst i Sverige men även internationellt.

På endast 6 år kan vi konstatera att Svenska Floatingförbundet etablerats som nationellt förbund och en legitim aktör att räkna med, inte enbart för medlemmar, utan även i olika kontakter med myndighter och erkänt i internationella floating-REST-sammanhang. Det är en fantastisk resa som gjorts, naturligtvis har den inte alltid gått spikrakt eller varit enkel. Uppkomsten till Svenska Floatingförbundet var två engagerade inititivtagare, båda företagare och passionerade för floating-REST-utövare. Läs gärna deras personliga berättelser nedan!

Floating-REST är i dag en legitim, etablerad och respekterad behandlingsmetod, även om vi fortfarande har mycket att utveckla och förbättra, på väg mot förskrivningsbar behandlingsmetod nationellt. Sedan 2015 har Svenska Floatingförbundet kvalitetssäkrat floating-REST enligt de lagstiftade kraven för behandlingen till nytta för samtliga medlemmar.

Samtidigt som vi är noga med att understryka att Svenska Floatingförbundet är till för medlemmarna! Vi välkomnar därför alla som är seriöst intresserade av floating-REST att ta kontakt med oss och bli medlem, också för att ta del av såväl utbildningar som försäkringar och olika avtals- och myndighetsstöd.

Vi eftersträvar att utveckla våra medlemmar på ett så framgångsrikt vis vi kan. Därför kommer historien om ’framtiden’ fortlöpande att utvecklas! Det är egentligen inte Svenska Floatingförbundet som skall växa – det är Du som medlem! Vårt uppdrag är att hjälpa Dig att utveckla Din professionella kompetens, även som företagare, samt att Du ska kunna bidra i Svenska Floatingförbundets regi i olika sammanhang, gentemot andra medlemmar, samarbetspartners och i internationella sammanhang.

Svenska Floatingförbundet ska alltid vara den naturliga resursen, som nationellt förbund, för att väsentligt utveckla möjligheterna för medlemmarna att utveckla sin floating-REST-verksamhet, kompetensmässigt som professionellt.

Välkommen till en mycket spännande och utvecklande Framtid!