Starta floating verksamhet

Att starta, äga och driva ett floatingcenter är för oss i branschen ett sätt att leva. Man måste ha klart för sig att man inte bara kan köpa en floatingtank och ställa i ett hörn för att sen se pengarna rulla in. Det krävs en del arbete med att äga en tank. Då framför allt när det gäller rengöring och underhåll. Svenska Floatingförbundet har i nedanstående text försökt samla gemensamma intryck och erfarenheter från medlemmarna i förbundet. Detta för att du som ny i branschen på ett smidigt sätt ska kunna undvika fallgroparna och få ett så lätt och smidigt floatingtanksägande som möjligt.

Innan du köper floatingtank.

Innan du börjar bygga din lokal, och beställa din tank, hör med din kommun vilka regler som de anser gäller vid uppstart av floatingverksamhet.

Det kan vara allt från ventilationsdetaljer till avloppssystemets utformning och kapacitet med förvaring av väteperoxid eller Spa Shock, salt, filter etc.

Ska du bygga en ny toalett har kommunen säkert invändningar om hur du ska göra. Har du frågor eller allmänna funderingar kring detta tveka inte att höra av dig till förbundet.

Val av tank och pris

Vilken tank ska jag köpa?

Här finns det en del att tänka på. Det finns ett antal floatingtankar på marknaden, men själva funktionen dvs. själva floatingen är densamma i alla. När det gäller valet av tank ska du inte stirra dig blind på ett visst märke, utan sök efter en tank som passar just din lokal och vilken inriktning din verksamhet ska ha.
Hur är t.ex. ingången på tanken placerad i förhållande till din lokal?
Hur handikappanpassad är den?

Ring runt till tillverkarna och be att få måtten på deras produkter.

Mät upp din lokal och försök föreställa dig din tank på olika positioner i rummet. Räkna in hur mycket utrymme du behöver för att sköta tanken.

Det är en fördel om du når runt tanken under rengöring, dvs. lägg på minst 0,4m mot vägg runt hela tanken.
Hur är reningsverket placerat?
Måste du gå bakom tanken för att komma åt serviceluckan och finns det gångjärn på serviceluckan eller måste du lyfta av den?
Var lägger du den då?
Ska du ha dusch i samma rum måste det räknas in.

Det är väldigt lätt hänt att det blir trångt i lokalen om ingången på tanken inte är anpassad till rummet.

När du har bestämt dig för var tanken ska stå och hur ingången ska vara placerad tar du kontakt med tillverkarna igen och helt enkelt säger hur du vill ha det. Säkert kan någon av dem leverera din önskan. Under senare år har de s.k. floatingrummen kommit mer och mer på marknaden. Dessa rum måttbeställs och byggs på plats hos dig med ingången där du vill ha den. Ett tips, är att ta kontakt med andra floatingcenters och söka referenser om modell, rening, hållbarhet, serviceavtal, etc.

Priset

Vill man starta i liten skala och hålla nere kostnaderna kan en begagnad tank vara ett bra första steg.

Var då noga med att kolla upp vad som är utbytt på den och varför.

Det som kostar att byta är framför allt pumpen till reningen samt värmesystemet. Utvecklingen inom rening och uppvärmning av tankarna går hela tiden framåt och de flesta tillverkare har i dagsläget löst problematiken kring värme och rening tillfredsställande, så köper du en ny tank ska det inte vara något problem.

Carlskrona Floating

Garantier

Innan du bestämmer dig för vilken tank du ska köpa är det viktigt att du får ner på papper vilka villkor och garantier som din tank omges av.
Finns det t.ex. ett serviceavtal? Vad kostar det?
Vilka åtaganden har leverantören?
Vad händer om något går sönder? Är det du själv som du själv vill göra eller ringer du till din leverantör och han fixar problemet?

Nu är det normalt sett relativt enkla lösningar i de flesta tankar och kan man fixa lite på egen hand kommer man långt. Frågan är mera om jag vill/hinner skruva själv eller vill jag ha ett servicenummer att ringa och någon kommer och löser problemet. Om det inte finns ett serviceavtal, dvs. du får fixa allt själv, ja då ska det naturligtvis påverka priset. Nöj dig inte med muntliga garantier och hänvisningar till konsumentköplagen osv, utan se till att du får ner vad som utlovas på ett papper. Vill inte leverantören skriva ner vad som gäller är det bara att pruta eller köpa av någon annan.

Rummet (Din lokal)

Oberoende av vilken tank du väljer är det bättre att ha lite för mycket m2 än för lite i rummet. Men börja räkna någonstans vid 12-15 m2 och uppåt. Ett väldigt bra tips är att ha dusch och ombyte i ett angränsande rum så att kunderna inte spenderar mer tid än nödvändigt i floatingrummet. Alternativt så har man duschen i samma rum som floatingtanken medans omklädning sker i ett angränsande rum. Slipper du saltstänk i omklädningsrummet.

Varför bör man då inte ha omklädning i samma rum som floatingtanken?

När kunderna börjar komma, vid högtryck kanske 8-10st/dag och tank, är det av största vikt att du kan hålla ditt tidsschema. Ska kunderna floata i ca 1 Tim kan de inte stå kvar i floatingrummet och ”fixa till sig” i 20 min efteråt. Bäst är naturligtvis att bygga helt nytt och då med fuktspärrar i väggarna. Ungefär som du skulle bygga ett nytt badrum.

Det är mycket lättare att sköta en floatingtank om rummet den står i tål vatten från golv till tak. Du kan då skvätta med vatten hur mycket du vill utan att vara orolig för vattenskador och spola med slang runt tanken utan problem. När det gäller färger i rummet är ljusa färger att föredra, eftersom du lätt får saltstänk och kalkavlagringar på golv och väggar. På golvet bör du ha golvvärme, dels för kundens komfort, även för att ev. vattenrester torkar snabbare. Väljer du klinkers på golvet får du se upp med fogen. Det finns rapporter om att saltet kryper ner i fogen och spränger plattan underifrån. Sprickorna kan gå ännu djupare, saltvattnet kan t.o.m. spränga betongen. Rådfråga din lokala kaklare och förklara problemet med saltet.  Han har olika typer av fog som klarar denna belastning.
Ett bra råd är att du har ett separat vattenutkast i rummet, gärna på en lite undanskymd plats, där du kan ha en slang som täcker hela rummet. Detta underlättar påfyllning av tanken men framför allt går det mycket lättare att hålla rent i rummet.

Golvbrunn är nästan ett måste, eftersom du kommer att spola en hel del vatten i och runt tanken. Det skadar inte heller om du installerar någon form av förvaring i rummet till rengöringsprodukter. Kanske ett skåp eller liknande. Man kan naturligtvis ha allt det här i ett angränsande rum, men det får inte bli för omständligt att ta fram, för då ökar risken för slarv.

Tänk på att du ska jobba med människor och att vi har olika syn på hygien.

Det du tycker är rent och snyggt kanske nästa kund inte alls tycker om.

Därför är det av största vikt att all rengöringsutrustning är lättillgänglig och naturligtvis att de används.

Skötsel

När det gäller skötsel av din floatingtank har din leverantör instruktioner som du bör följa. Hör dig för med din kommun om de ställer några krav på dig och din verksamhet. Be dem skicka dessa instruktioner till dig. Du kommer troligen att få en instruktion som Socialstyrelsen/folkhälsomyndigheten tagit fram som gäller all form av bassängbad. Svenska Floatingförbundet, tillsammans med leverantörer och Socialstyrelsen, jobbar i dagsläget med att ta fram en egen instruktion som ska komplettera eller helt ersätta Socialstyrelsens allmänna bassängbadsinstruktioner. Den instruktionen får du som medlem så småningom ta del av här på hemsidan.

Regel nr 1. Alla rengöringsverktyg som du använder i tanken, ska du inte använda till något              annat.  T.ex. gummiraka, trasor m.m.

Regel nr 2. Följ leverantörens riktlinjer vad gäller insidan och reningsverksutrymmet.

Regel nr 3. Skicka regelbundet in vattenprover på analys (2ggr/år). På det sättet lär du dig ganska snart hur du ska bete dig för att hålla vattnet fräscht och hygieniskt.

Eftersom du kommer att få saltrester på tankens utsida, kommer när man kliver i och ut   hinner inte utsidan bli smutsig eftersom du blöter upp den och torkar av den dagligen. Men försök att veckovis göra rent hela tankens utsida med ett milt rengöringsmedel. Lika gäller för rummet i övrigt. Håll duschen ren och fräsch. Tänk på att det inte är för din skull, utan att det är för att dina kunder ska vilja komma tillbaka. I floatingtanken ska du vara försiktig med kemiska preparat eftersom det finns risk att de hamnar i vattnet.

Skulle det uppstå ett behov av starkare preparat i tanken var noga med att det inte rinner ner i vattnet. Det handlar, som du säkert förstår, mycket om att använda sitt sunda förnuft och försöka hålla tanken, rummet och kringliggande utrymmen rena och fräscha.

Försäkring

Tänk på att du behöver ha försäkring av din verksamhet.

Försäkringsbolaget Svedea har en bra försäkring för person som driver floatingverksamhet.

Småsaker att tänka på

Det går åt en del väteperoxid om du väljer det alternativet. Väteperoxid klassas som farligt gods på väg därför kan transportkostnaden bli orimligt hög. Titta i ditt närområde vad det finns för alternativ eller beställ flera dunkar direkt.

Saltet i sig är ingen stor kostnad utan det är frakterna som kostar.

Din floatingtanksleverantör har salt på lager, eller så vet han var du kan få tag på det, men det kan löna sig att kika runt i ditt närområde.

Tveka inte att höra av dig till någon i Svenska Floating Förbundet om du har frågor.

Nettans Livskvalité