Vad är floating-REST

Floating kom till Sverige på 1980-talet, men det är först på senare år som intresset har ökat betydligt och floating-REST blivit en populär behandlingsform. Trots detta känner få till vad det egentligen innebär att flyta och varför man ska göra det. Förutom att det upplevs som behagligt och skönt att flyta, så har forskarna kunnat visa på flera positiva effekter av floating-RESTmetoden.
Floating-REST, Restricted Enviromental Stimulation Technique, innebär att en person ligger i en sluten tank med hudtempererat vatten, med en salthalt som ger tillräcklig flytkraft för att möjliggöra total avslappning. För att begränsa sinnesintryck och därmed nå djup vila är alla inkommande impulser så som ljus, ljud, beröring och spänning reducerade till ett minimum.

Må bra källaren
Må bra källaren

Resultat av floating-REST

Vetenskapliga forskningsstudier har bl.a. kunnat påvisa att smärtor minskar, att optimism ökar samt att graden av depression och ångest minskar. Dessa effekter är dessutom bestående över tid. Detta gör att floating-REST kan vara ett mycket bra alternativ för den som har muskelspänningsrelaterade smärtor och/ eller har andra stressrelaterade besvär.
Under fliken ”Forskning & Evidens” kan man läsa mer om några av de studier som gjorts. Dock vet vi ännu inte varför floating fungerar så bra, men vi tror att om man regelbundet kan få djup avslappning, så ger det kroppen chans att hitta tillbaka till sin ”avslappnings-respons” (motsats till stress-reaktion). När detta sker så aktiveras kroppens egna självläkande system.
En annan tanke är att det förändrade medvetandetillstånd som sker under floating också har en läkande och terapeutisk verkan. Det tillståndet kan likställas med en här-och-nu upplevelse i motsats till det normala stressade tillståndet.  Floating-REST är godkänd av Socialstyrelsen som behandlingsform sedan november 2007, samt fullt avdragsgillt för företag som friskvård enl. Skatteverket.
I studier som gjorts finns inga negativa bieffekter eller risker. Svenska Floatingförbundet, SFF, och dess medlemmar kan ibland i tal uttrycka endast ordet floating, men i terapeutisk behandling följer vi den dokumenterade forskningens definition av floating-REST.

Dokumentation & hjälpmedel

Svenska Floatingförbundet, SFF, har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram ett dokument som ett hjälpmedel för kommersiella verksamhetsutövare. Dokumentet kompletterar Socialstyrelsens handbok för ”Bassängbad – Hälsorisker, regler och skötsel” vilken är ett tillägg till Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2004:7) allmänna råd om bassängbad.
Som medlem i SFF ingår vår diplomeringsutbildning som innehåller nödvändig information för att du ska kunna kvalitetssäkra din floating.
Du får även tillgång till en mängd verktyg, dokument, checklistor och mallar.
Vi har samlat dokumenten på vår medlemssida på Facebook. Har du inte tillgång till Facebook så kontakta:
Ordförande Josefin Hansson, info@carlskronafloating.se
Carlskrona Floating