Utmanande de två första gångerna, tredje gången var magi!